Strona główna Rada fundacji Zarząd fundacji Kontakt
STATUT

AKTUALNOŚCIEDUKACJA

PRZYJAZNA SZKOŁA

PODUSZKA DLA MALUSZKA

KONFERENCJA KARDIOLOGICZNA

KONFERENCJA STUDENCKA

SYMPATYCY

PODARUJ 1%

DZIAŁANIA FUNDACJI

ZDROWO ŻYJ!

PRACA LEKARZY Z SCCS

MATERIAŁY REKLAMOWE

PARKING

GALERIAA R C H I W U M

Projekt EURO-OPIEKA

AKTUALNOŚCI - 2012

AKTUALNOŚCI - 2011

AKTUALNOŚCI - 2010

AKTUALNOŚCI - 2009

ZARZĄD


25.10.2012
Symboliczne otwarcie siedziby Fundacji SCCS w Zabrzu

Dnia 25.10.2012r. została otwarta symbolicznie nowa siedziba Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Uroczystego otwarcia dokonał Pan Profesor Marian Zembala, Dyrektor SCCS i Przewodniczący Rady naszej Fundacji wspólnie z Panią Małgorzatą Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze i Panem Marianem Czochara, Przewodniczącym Rady Miasta. Ksiądz salezjanin, Tadeusz Goryczka, od lat zaprzyjaźniony z naszą Fundacją, towarzyszył nam podczas uroczystości i poświęcił biura i budynek przy ul. Wolności 182 w Zabrzu. Zmiana lokalizacji była możliwa dzięki prowadzeniu przez miasto Zabrze programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pozwoliło to nie tylko uciąć bieżące koszty funkcjonowania, ale jednocześnie przenieść biuro Fundacji bliżej centrum miasta i szpitala, na rzecz którego Fundacja działa już od 2004r.

Podczas uroczystości podziękowaliśmy naszemu głównemu sponsorowi, Górnośląskiej Spółce Gazownictwa za udzielane wsparcie na przestrzeni ostatnich lat. Statuetkę "Dziękujemy za okazane serce" wręczyliśmy członkowi zarządu spółki, panu prezesowi Andrzejowi Hluzow.

Towarzyszyli nam podczas uroczystości nasi sąsiedzi, od lat funkcjonujący w tym budynku -z Przychodni 'Sanus' Pan Prezes Andrzej Brodowski, z Przychodni "Uromedicus" - Pan doktor Tadeusz Dzióba. Oprowadziliśmy wspólnie szacowne grono gości (Dyrektor Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, Pan Tomasz Saternus, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Pani Czesława Winecka, Prezes Zarządu MKS, Pan Jacek Kubicki, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, Pan Jan Sarna, Dyrektor Finansowy Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, Pani Elżbieta Woźnewska, Dyrektor Kopalni Guido, Pan Bartłomiej Szewczyk, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych SCCS, Pani Bożena Duda, Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, Pan Jacek Kaszewski, Nowiny Zabrzańskie, TV Zabrze i inni) po budynku, który dzięki staraniom miasta otrzymał kilka lat temu odnowioną elewację i okna.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaprzyjaźnionym osobom i firmom za wparcie naszych działań.

Nowiny Zabrzańskie były partnerem uroczystości.

Więcej informacji:

Informacja w Nowinach Zabrzańskich